In opdracht van Hakkers Beton- en Waterbouw uit Werkendam is door Delta Concrete Consult een innovatief kademuur-renovatieconcept ontwikkeld door gebruik te maken van ‘constructief staalvezelbeton’. Dit is een betonsoort waarin op innovatieve wijze uitsluitend gebruik is gemaakt van de constructieve samenwerking tussen een speciale soort staalvezels en beton en niet van traditioneel gewapend beton.

Beton voorzien van staalvezels wordt al langer gebruikt, bijvoorbeeld om scheurtaaiheid en/of scheurwijdtebeheersing van traditioneel gewapend beton te verbeteren. In dit innovatieve kademuur-renovatieconcept is er echter, ondanks ontbreken van internationale consensus over rekenregels voor constructief gedrag, gebruik gemaakt van empirisch inzicht bij specialisten en is specifiek mechanisch/fysisch gedrag ontwikkeld waardoor besloten werd traditionele wapening te vervangen door staalvezels en hieraan heel specifiek constructief gedrag toe te kennen. Hierbij is uiteraard niet over één nacht ijs gegaan; er is o.a. gebruik gemaakt van een combinatie van expert-inzichten voor receptuursamenstelling en gezamenlijke interpretatie van testmethoden en bijbehorende regelgeving op deelaspecten uit o.a. Japan en Duitsland. Ook is voortgebouwd op een door Jos Kronemeijer in 2012 (toen nog als materiaaltechnoloog verbonden aan ontwerpbureau Volker InfraDesign) eerder ingebrachte innovatie in de vorm van een remmingwerk-vervangende kadebekleding in taai SFRHPC-vezelbeton voor de EMO-kade en de hieruit in de afgelopen 8 jaar verzamelde positieve ervaringen binnen het Havenbedrijf Rotterdam zelf.

Door een combinatie van creatief materiaalkundig inzicht vanuit Delta-CC en vooronderzoek en de iteratieve feedback naar constructieve FE-modellering van vervormingsgedrag bij aan Hakkers verbonden ontwerpers, is vertrouwen in haalbaarheid, reproduceerbare veiligheid en robuustheid gegroeid. Vervolgens mocht een praktijkproef op schaal (een zgn.’Mockup’) worden gedaan en werd Havenbedrijf Rotterdam op basis van deze resultaten opnieuw enthousiast. De daadwerkelijk toepassing aan de Maaskade heeft mede hierdoor later hetzelfde jaar plaatsgevonden.

Succesfactoren zijn, zoals altijd, een goede samenwerking tussen een opdrachtgever (Havenbedrijf Rotterdam) met visie en lef en een aannemer (Hakkers Werkendam) die de handschoen durft oppakken door transparant met aan haar verbonden specialisten zowel de constructieve-, de materiaalkundige- alsmede de uitvoeringstechnische en organisatorische expertise te bundelen tot een maakbaar, robuust en veilig èn commercieel interessant concept.