Welkom


Beste bezoeker,
 
Wij willen u hierbij informeren over een verandering in onze bedrijfsmatige status.
 
Delta Concrete Consult heeft sinds 2015 zich in de betonsector een herkenbare specifieke positie verworven als onafhankelijk materiaalkundig ingenieurs-adviesbureau, gespecialiseerd in beton- en cementtechnologie. Tevens bestaat sinds oprichting de sterkste belangstelling voor onze diensten op de terreinen ‘innovatieve- en/of geavanceerde betonsoorten’ èn ‘alternatieve bindmiddelsystemen’. Dit deed ons al-langer de vraag stellen of hierin nadere ontplooiing mogelijk zou zijn; bijvoorbeeld door naast receptuurontwikkeling en proces-support ook levering in combinatie met (desgewenst)  prestatie-verklaringen te verzorgen.
 
Wij willen u graag laten weten dat de gezochte ontplooiingsrichting nu invulling krijgt onder de bedrijfsnaam “Sustainable Concrete Solutions”.
Onder deze nieuwe bedrijfsnaam zullen wij ons richten op ontwikkeling en vermarkting van voornoemde innovatieve betonsoorten (o.a. SFRHPC, CRC etc.) en bindmiddelsystemen (o.a. geopolymeren, hybridecementen etc.).
 
met vriendelijke groeten,
 
Jos Kronemeijer, namens directie en aandeelhouders van DELTA Concrete Consult BV

Bezoek onze nieuwe website