DNR2011
Op al onze werkzaamheden is de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website.