Delta Concrete Consult heeft in opdracht van Mobilis-TBI een eigen DCC-receptuur ontwikkeld voor gebruik in een constructief gewapende tussenwand van spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg te Heiloo. Na een succesvolle demo en voorlopend laboratoriumonderzoek durfden alle stakeholders in dit project het aan om dit voor Nederland nieuwe product voor het eerst in een gewapend constructiedeel toe te passen.

Geopolymeerbeton kan een echte gamechanger worden

Het in Heiloo voor het eerst in Nederland toegepaste gewapende geopolymeerbeton in een spoorwegonderdoorgang is een verre afstammeling van een ‘vergeten’ bindmiddel-concept wat al in 1908 werd vastgelegd. Het is door Delta Concrete Consult vertaald naar eigentijdse grondstoffen met als doel moderne prestaties te leveren, bij een gehalveerde carbon-footprint ten opzichte van traditioneel hoogovencement wat anders gebruikt zou zijn.

Bij het in Heiloo toegepaste geopolymeerbeton is ondermeer het bekende hoogovenslak als grondstof gebruikt. Het voordeel daarvan is beschikbaarheid en vertrouwde herkenbaarheid bij de betonproducent. Een kracht van het cementloze bindmiddelsysteem is dat er een veel breder areaal aan grondstoffen bestaat dan velen vermoeden. Dat stelt ons in staat met de grondstoffen dichter  bij het werk te kunnen zitten en dat scheelt fors in CO2-emissie door transport. Op basis van voorloop-onderzoek en transparant delen van inzichten groeide bij ProRail, Rijkswaterstaat èn bij infra-hoofdaannemer Mobilis gaandeweg meer vertrouwen in haalbaarheid van technisch gelijkwaardig, veilig en betrouwbaar presteren, maar wél met een significant lager milieuprofiel.

Dat elke stakeholder in het betonbouwproces zijn ‘speelruimte’ zoekt is logisch; iedereen wil graag bij productie ‘aan knoppen draaien’ om eigenschappen te sturen. Zo kreeg het in Heiloo toegepaste beton een bewust verlengde bekistingsperiode mee, maar was het ondanks het koude weer eerder op ontwerpsterkte, waardoor de constructie ‘netto’ eerder in gebruik zou kunnen worden genomen. “Uit onafhankelijke laboratoriumtests is vastgesteld dat eigenschappen sterk vergelijkbaar zijn met traditionele beton en op langere termijn op specifieke aspecten zoals weerstand tegen chemische aantasting en thermische stabiliteit zelfs een nieuwe standaard voor constructief beton kunnen neerzetten. Ook daarmee kan geopolymeerbeton een echte gamechanger worden.”

Rijkswaterstaat en ProRail zeer geïnteresseerd

Grote publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail zijn zeer geïnteresseerd in dit initiatief. In Nederland zijn, na ondertekening van het internationale Milieuakkoord in Parijs en het nationale Betonakkoord, grote marktpartijen steeds nadrukkelijker op zoek naar duurzame alternatieven voor gangbare grondstoffen en producten.