• Wij ondersteunen ontwerpteams in de tenderfase met creatieve oplossingen.
 • Wij geven advies over inkoopspecificaties en betonsamenstellingen, desgewenst in afstemming met universiteiten of externe laboratoria.
 • Wij adviseren over  en/of ontwikkelen in huis speciale betonsoorten en monitoren deze op lange termijn duurzaamheid, zoals:
  • Lichtbeton (LWAC) voor bijvoorbeeld offshore-toepassingen;
  • Staalvezelversterkt beton (SFRC) voor bijvoorbeeld ballastloze spoorconstructies, impact bestendige kademuren en explosie bestendige constructies;
  • Vezelversterkt ultra-hogesterkte beton (FRUHPC) voor bijvoorbeeld spoorwegdwarsliggers of windturbinefundaties;
  • Recepturen voor invulling van brandveiligheid in tunnels, in overeenstemming met de RWS koolwaterstofbrandkromme;
  • Recepturen voor invulling van situaties met expositie aan extreme kou, bijvoorbeeld LNG en waterstof silo's, arctische kade constructies
  • Alkali-geactiveerde materialen (AAM) en/of geopolymeerbeton voor bijvoorbeeld een (zeer) lage MKI en/of CO2 emissie score
  • Alkali-geactiveerde materialen (AAM) en/of geopolymeerbeton voor alle hierboven genoemde toepassingen;
 • Wij stellen projectgebonden werkmethoden op voor reparatiemethoden, middelen en producten per betonsoort en constructie.
 • Wij ondersteunen met en geven invulling aan ontwerplevensduurberekeningen (Servicelife Design) en restlevensduur (Residual Servicelife Assessment).
   
 • Wij geven invulling aan afnamecontroles bij toeleveranciers; hetzij door ons supervisie uit te laten voren aan extern ingehuurd of eigen personeel, hetzij door uw eigen personeel op te leiden.