• Wij voeren conditie-inspecties en schadeanalyses uit aan ongewapende, gewapende en voorgespannen betonconstructies uitgevoerd in AACM bindmiddelsystemen.
  • Wij stellen reparatie- en onderhoudsstrategiën op (of bewerken ze), en stemmen de herstelmethodiek en daarbij te hanteren materialen af op de bestaande bouw in zijn gebruiksomgeving.
  • Wij analyseren exotische schadebeelden en herleiden deze naar plausibele oorzaken en gevolgen voor ontwerp- en/of restlevensduur door de relevante mechanische, fysische en chemische belasting te kaderen.