• Wij ondersteunen bij analyse van geschiktheid van grondstoffen voor gegeven toepassingen.
  • Wij adviseren bij strategieën voor prestatieverbetering en/of productontwikkeling.
  • Wij adviseren over voor vanuit certificering opgelegde criteria.
  • Wij adviseren over en geven begeleiding bij interpretatie van testresultaten (SHEWHART en CUSUM tabellen en procesfeedback).
  • Wij bepalen voor u de C-waarde van uw bindmiddelsysteem ten behoeve van verhardingsbeheersingsvraagstukken.
  • Wij optimaliseren uw bestaande betonsamenstellingen.
  • Wij ontwikkelen voor u nieuwe,innovatieve betonsamenstellingen en monitoren deze op lange termijn technische duurzaamheid, varierend van aardvochtig stampbeton tot hoogvloeibare en zelfverdichtende UHPC en Geopolymeerbeton.