• Wij analyseren bij massaconstructies de thermische scheurrisico's (door middel van FE-modelling met Femasse HEAT®) en wij adviseren daaruit beheersmaatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie, receptuuraanpassingen, ingestorte koelcircuits en/of modulerend koelen en verwarmen.
  • Wij adviseren over ontwerplevensduur en restlevensduur aspecten en hanteren daarbij onder andere de DuraCrete methodiek.
  • Wij adviseren over zowel technische als ecologische duurzaamheidsaspecten en modelleren daarbij in Femasse HEAT en MLS, in Hymostruc en berekenen LCA's en CO2 emissies van materialen en constructiedelen door gebruik te maken van NIBE's EPD software.