• Wij voeren vakinhoudelijke beoordelingen uit van de voorstellen van aannemers en geven een second opinion op deze voorstellen.
  • Wij geven advies over methoden voor 'architectonisch schoonbeton'.
  • Wij geven advies over de technische en ecologische duurzaamheids- en prestatieaspecten van bouwmaterialen en constructies.
  • Wij berekenen de CO2-impact met Dubocalc®, EPD of LCA’s van constructieve elementen, grondstoffen, uitvoeringsmethoden binnen contractgebonden systeemgrenzen.